Logo Loading

Naša klinika je osnovana 2016. godine u Prizrenu na Kosovu, od strane Stomatologa Dr. Nalan Salah. Naša temeljna vizija je od samog početka dala prednost principu „kvaliteta u zdravlju“ i strukturirana je sa ovom svešću. Fizička i tehnička infrastruktura uspostavljena je prateći najnovije tehnologije u evropskim standardima. Ljudski resursi su pažljivo odabrani, a profesionalnost se dokazala. Zahvaljujući našem osoblju koje je uspešno u svojoj profesiji i govori lokalni i strani jezik, naša klinika je izbor pacijenata ne samo iz lokalnih već i iz raznih evropskih zemalja.

NAŠA KLINIKA

U našoj klinici postoje tri potpuno opremljene stomatološke jedinice sa mogućnostima hirurške operacije. Pored toga, imamo i odeljenje za radiologiju sa uređajem Sirona ORTHOPHOS SL 3D With Cephalometry, vodećim brendom u stomatološkom snimanju. Specijalna prostorija za sterilizaciju u našoj klinici, mašina za sterilizaciju u autoklavu u skladu sa svetskim standardima, posebni sistemi za pakovanje opreme koja se koristi kod pacijenata, pokazatelj su značaja koji pridajemo sterilizaciji i zdravlju naših pacijenata.

Stomatološka klinika DENTARISTO osnovana je u skladu sa zakonima i propisima Ministarstva Zdravlja Republike Kosovo i projektovana je u skladu sa evropskim standardima. U tom kontekstu, naša klinika ima poseban ulaz za invalide za naše pacijente sa invaliditetom, toalet za pacijente i osoblje, kuhinju za potrebe osoblja, sobu za sastanke u kojoj se lekari i pacijenti mogu ugodno naći, veliku i prostranu čekaonicu i recepciju.

ISO 9001
Doktori
null

Nalan Salah

STOMATOLOG, DIREKTOR KLINIKE
null

Faton Pula

STOMATOLOG
null

Dr.Ali Çeko

STOMATOLOG
null

Dr.Amra Fazlji

STOMATOLOG
Naša Ekipa
null

Nita Shukriu

ASISTENT
null

Tylaj Sharri Bleta

ASISTENT
null

Cennet Godeni

ASISTENT
null

Fahire Seratli

ASISTENT
null

Nurdan Şundo

ASISTENT
null

Tansu Kovaçi

ASISTENT
null

Seleme Topoyani

ASISTENT
null

Severcan Nasufi

POMOĆNO OSOBLJE

Opening Hours

Monday – Friday
8:00 – 19:00

Saturday – Sunday
9:30 – 18:30

Emergency Case

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut volutpat rutrum eros sit amet sollicitudin

MISIJA

Kao Dentaristo, naša glavna misija je da budemo referentni centar na međunarodnom nivou, bez ugrožavanja naučnih, savesnih i etičkih principa, prateći sve vrste naučnih dostignuća i praksi povezanih sa zdravljem usta i zuba, kako bi pružio otvorenu, iskrenu i pouzdanu službu dijagnoze i lečenja zasnovanu na profesionalnim principima i etici. Svoju uslugu i kvalitetno razumevanje vršimo u skladu sa ovom misijom.

Naše Razumevanje za Kvalitet

Od kada smo krenuli sa radom na sektoru zdravlja zuba, najvažniji zadatak i cilj svih naših zaposlenih je kvalitetna i pouzdana usluga. Kao pioniri u ovom sektoru, u stručnim rukama primenjujemo najvišu tehnologiju i najbolje proizvode koje ovaj sektor koristi na međunarodnom nivou.