Logo Loading

Klinika jonë u themelua në vitin 2016 nga stomatologja Dr. Nalan Salah në Prizren-Kosovë. Vizioni ynë e themelimit që nga dita e parë ka dhënë prioritet parimit të “Cilësisë  Shëndetësore” dhe është strukturuar me këtë vetëdije. Infarstruktura fizike dhe teknike është krijuar duke ndjekur teknologjinë e fundit sipas standardeve Evropiane. Burimi njerëzor është përzgjedhur me precizitet, me profesionalitet të dëshmuar. Me një staf të kualifikuar dhe me njohuritë të tyre të gjuhëve vendore dhe të huaj, klinika jonë preferohet jo vetëm nga klientët vendor por edhe nga vendeve të ndryshme të shteteve Evropiane.

Klinika Jonë

Klinika jonë është e pajisur me tre njësi të përsosura stomatologjike me mundësi të realizimit të operacioneve kirurgjikale. Po ashtu e kemi në dispozicion repartin e radiologjisë e pajisur me aparatin Sirona ORTHOPHOS SL 3D With Cephalometry i cili njihet si brendi lider në kuadër të fotografimeve dentare.  Prania e dhomës speciale për sterilizim, Aparatura e Sterilizimit Autoklave e mbështetur me standarde botërore, sistemi i paketimit special të pajisjeve dhe ekuipazheve që përdoren për pacinetët, janë treguesit të mirëfilltë të kujdesit tonë ndaj shëndetit të pacinetëve si dhe ndaj qështjës së sterilizimit.

Klinika Dentare DentAristo  u themelua në përputhje me ligjet dhe udhëzimet e Ministrisë së Shëndetësisë të Republikës së Kosovës si dhe u dizajnua sipas standardeve Evropiane. Në këtë kontekst, në klinikën tonë kemi një hyrje të veçantë për pacientët me nevoja të veçanta, toalet për personelin dhe pacientet, një kuzhinë për nevojat e personelit, një dhomë takimesh ku mjekët dhe pacientët mund të konsultohen lirshëm dhe një recepcion me hapësirë mjaft të madhe dhe ambient të freskët për pritje.

ISO 9001

Stafi Mjekësor

null

Nalan Salah

Stomatologe, Drejtoresh e Klinikës
null

Faton Pula

Stomatolog
null

Dr.Fiona Tamnik

Stomatologe
null

Dr.Ali Çeko

Stomatolog
null

Dr.Amra Fazlji

Stomatolog
Ekipi ynë
null

Nita Shukriu

Asistente
null

Tylaj Sharri Bleta

Asistente
null

Cennet Godeni

Asistente
null

Fahire Seratli

Asistente
null

Nurdan Şundo

Asistente
null

Tansu Kovaçi

Asistente
null

Seleme Topoyani

Asistente
null

Severcan Nasufi

Personel Ndihmës

Opening Hours

Monday – Friday
8:00 – 19:00

Saturday – Sunday
9:30 – 18:30

Emergency Case

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut volutpat rutrum eros sit amet sollicitudin

Misioni

Misioni themelore i klinikës DentAristo është ndjekja e çdo lloj zhvillimi shkencorë në lidhje me shëndetin oral dhe dentar me qëllim që të ofrojmë shërbime transparente, të drejta dhe të besueshme gjatë diagnostikimit dhe trajtimit, pa kompromis të parimeve shkencore, ndërgjegjëse dhe etike, me respektim të parimeve morale profesionale të përfaqësojmë një qendër referimi në nivel ndërkombëtare. Shërbimet dhe cilësia jonë janë në përputhje me këtë mision.

Cilësia

Pikënisja e rrugëtimit tonë në sektorin e shëndetit dentar si detyrë dhe synim kryesorë për të gjithë personelin tonë është ofrimi i shërbimeve kualitative dhe të besueshme. Si pionier i këtij sektori ne nëpërmejt duarve të ekspetëve zbatojmë teknologjinë më të lartë dhe produktet më të mire që përdoren në rrafshin ndërkombëtarë.