Logo Loading

STOMATOLOGE, DREJTORESH E KLINIKËS

Dr.Nalan Salah

Dr. Nalan Salah e lindur në Prizren në vitin 1987, ka diplomuar në Universitetin e Stambollit (Çapa) Fakulteti i  Stomatologjisë, në vitin 2010. Përderisa vazhdonte karrierën e saj profesionale në fushën e estetikës dentare, ajo në vitin 2016 e themeloi klinikën DentAristo. Pas përfundimit të specializimit të saj në Gjermani në Universitetin  Essen- International Medical College e fitoi titullin Msc.Dr. Gjatë  specializimit të saj ka bërë hulumtime të shumta shkencore mbi studimet e implantologjisë në pacientët diabetikë dhe tezën e diplomimit e ka përgatitur rreth kësaj teme. Në kuadër të profesionit të saj është e përqendruar në Stomatologjinë Estetike dhe Implantologjinë. Si sipërmarrës e sukseshëm së klinikës së saj është duke e vazhduar punimet me një staf kualitativ dhe me pajisje në standarde botërore duke ofruar shërbime cilësore dhe efektive për çdo pacient. Posedon çertifikata të shumta në fusha të ndryshme të Stomatologjisë.
Flet gjuhët: Turqisht, Shqip, Anglisht dhe Boshnjakisht (mesatarisht)