Logo Loading

Hiç diş kalmayan ağızlarda, yakın zamana kadar tek tedavi seçeneği total protezler idi. Ancak günümüzde ister tek diş eksikliği, ister tam diş eksikliği olsun, implant uygulaması ve implant üstü protezler en iyi tedavi seçeneği haline gelmiştir.

Bir veya daha fazla diş eksikliğinde dişsiz bölgeye yapılan implantlardan destek alınarak yapılan protezler; metal destekli porselen, zirkonyum gibi çeşitli materyallerden yapılmaktadır.

Ağız ve diş yapısının sağlıklı olmasını, kişinin estetik kaygılar yaşamamasını sağlayan implant üstü protez çeşitleri, her hastaya özel olarak tasarlanmakta ve hekim kontrolünde gerçekleştirilmektedir.

İmplant uygulaması ile diş eksikliği giderilen hastalarda kullanılan protezlere implant üstü protezler denilmektedir.

Hastanın ağız yapısına ve sorununa göre uygulanan implant üstü protezler, hasta tarafından çıkartılabilecek şekilde uygulanabileceği gibi, yalnızca hekim tarafından çıkarılabilecek şekilde de uygulanabilir. Yeterli kemik yapısına sahip her hastada kullanılabilen implant üstü protezler, geleneksel köprü ve protezlere kıyasla doğal dişe en yakın alternatiflerdir. İmplant üstü protez çeşitleri; hastanın yaşına, mevcut diş sayısına, kemik oranına göre farklı alternatiflerde olabilir. Genel olarak hareketli ve sabit olarak ikiye ayrılır.

 • • Hiç dişi bulunmayan kişilerde
 • • Yeterli kemik yapısına sahip olan kişilerde
 • • Kısmi diş eksiklikleri olan kişilerde
 • • Zamanla fiziksel ve kimyasal olarak aşınmış dişlerde
 • • Üst yapı gerektiren implantlarda
 • • Çoklu restorasyon gerekliliği ve gülüş tasarımında uygulanabilir.

 • • İmplant üstü protezler bölgedeki kemik dokusunun erimesini engeller.
 • • Komşu dişler üzerinde herhangi bir aşındırma yapmaz.
 • • Sabit ve hareketli olmak üzere kişiye göre alternatif sunar.
 • • Hiç dişi olmayan hastaları yepyeni dişlere kavuştururlar.
 • • İmplant üstü protezler diş yapısının olması gerektiği gibi sıralanmasını da sağlar.
 • • Gülüş sorunları ve estetik görünüm kaygısı ortadan kaldırır.
 • • Diş uzunlukları istenildiği şekilde düzenlenebilir.
 • • Metal destekli porselen, zirkonyum gibi çeşitli materyallerden yapılabildiği için kişiye göre alternatif sunar.

Eksik diş sayısı ve yerine göre dizayn edilen, yapıştırılarak ve ya vidalanarak sabit halde kullanılan protezlerdir. Bu protezler, dişler üzerine yapılan sabit protezler gibi metal seramik veya zirkonyum seramikten yapılabilmektedir.

İmplant üstü sabit protezler (kaplamalar) tek dişe uygulanabildiği gibi birden fazla dişe hatta tam dişsizlik durumunda tüm çeneye köprü olarak uygulanabilir.

İmplant üstü hareketli protezler ise tam dişsizlikte yerleştirilen implantlar üzerine yapılan, hasta tarafından takıp çıkartılabilen protezlerdir. Özellikle tam protez kullanan hastalarda aşırı kemik erimesi sonucu alt protezler yerinden çıkabilir. Dilin ve yanakların da etkisi düşünülürse, konuşma anında bile rahatsızlık verebilir.
Bu durumda alt çeneye uygulanan implantlar üzerine alt protezin bağlanarak sabitlenmesi, hastanın yaşadığı rahatsızlığı ortadan kaldıran ve hastaya konfor kazandıran bir çözümdür.

• İmplant destekli hareketli protezler günde en az iki kez çıkarılarak temizlenmelidir ve gece çıkartılmalıdır.
• Aynı zamanda implant çevresi ve ataşmanlar da dikkatlice fırçalanarak temizlenmelidir.
• Protezlerin içinde bulunan lastikler zamanla gevşeyebilir bu lastikler basit bir işlemle değiştirildiğinde tutuculuk tekrar ilk günkü haline döner.
• İmplant yapıldıktan sonraki ilk bir yıl içerisinde, her 3-6 ayda bir diş hekiminizi temizlik ve kontroller için ziyaret etmelisiniz.

İmplant üstü protez diş yapımı, dişlerde kullanılacak malzemeye ve kaplama yapılıp yapılmaması durumuna göre 3 – 6 seans sürebilir. Protez takıldıktan sonra ağıza uyumlanması için birkaç seans daha gerekli olacaktır.

Günlük yaşamımızda yaşam kalitemizi arttıran dişlerimizi çeşitli nedenlerden dolayı kaybetmek zorunda kalabiliriz. Dişlerimizi kaybetmemize sebep olabilecek durumlar:
• Uzun süre tedavi edilmemiş diş çürükleri
• Travma (trafik kazaları, spor kazaları, şiddet v.b)
• Restore edilemeyecek kırıklar
• Diş eti problemleri nedeni ile diş çevresinde kemik kaybı
• Kanal tedavisi ve apikal rezeksiyona rağmen iyileşme göstermeyen enfeksiyonlar.

• Beslenmede zorluklar
• Çiğnemenin bozulmasına bağlı olarak mide ve sindirim sistemi rahatsızlıkları
• Çene ekleminde problemler
• Konuşmada bazı seslerin çıkarılmasında güçlükler
• Eksik dişin sayısı arttıkça yanak, dudak, yüz bölgesinde destek kaybına bağlı yaşlı bir görünüm
• Görünümün değişmesine bağlı olarak özgüven kaybı ve psikolojik problemler
• Eksik dişin olduğu bölgeye komşu dişlerde boşluğa doğru devrilme (yan yatma)
• Eksik dişin karşısındaki dişte uzama
• Ağız sağlığının bozulmasına bağlı olarak dişlerde çürük ve diş eti problemleri oluşur.
• Eksik diş bölgesinde kemik seviyesi azalır.