Logo Loading

Në pacientet me mungese totale të dhëmbëve, e vetmja mundësi trajtimi deri vonë ka qenë protetika totale. Megjithatë, sot, pavarësisht mungesës së një apo më shumë dhëmbëve, aplikimi i implantit dhe protezat mbi implante janë alternativa më e mirë i trajtimit. Në raste të mungesës së një apo më tepër dhëmbëve protezat bëhen duke marre mbështetje nga implante që përmbajnë materiale të ndryshme sikur porcelani me bazë metalike apo zirkoni.

Llojet e protezave të implantit të cilët sigurojnë që struktura e gojës dhe te dhëmbëve të jete e shëndetshme dhe që personi të mos përjetojë shqetësime estetike, dizajnohen në mënyrë të personalizuar për secilin pacient në mbikëqyrjen e mjekut.

Protezat të cilët përdoren tek pacientet që kanë pasuar humbje masive të dhëmbëve, të cilat eliminohen me aplikimin e implantit quhen proteza mbi implante. Protezat mbi implant, të cilat aplikohen sipas strukturës dhe problemit oral te pacientit është dizajnuar për një përdorim të lehtë e cila mundëson heqjen nga vet pacienti si dhe vetëm nga mjeku.

 

Protezat e montuara mbi Implant, të cilat mund të përdoren në çdo pacient që kanë strukturë të mjaftueshme kockore, janë alternativat më të afërta me dhëmbin natyral në krahasim me urat dhe protezat tradicionale. Llojet e protezave në implante; mund të jetë në opsione të ndryshme në varësi të moshës së pacientit, numrit të dhëmbëve në dispozicion dhe gjendjes së kockave. Në përgjithësi, tipet e protezave janë të lëvizshme dhe fikse.

 • Tek personat që kane mungese totale të dhëmbëve
 • Tek personat që kanë strukturë të mjaftueshme kockore
 • Tek personat me mangësi të pjesshme dentare
 • Në dhëmbët që janë konsumuar me kalimin e kohës
 • Implantet që kërkojnë një superstre te sipërme
 • Mund të aplikohet në kërkesa të tilla si restaurimi dhe dizajnimi i buzëqeshjes.

 • Protezat mbi implante parandalojnë shkrirjen në zonën e indit kockor.Nuk shkakton asnjë gërryerje në dhëmbët e ngjitur.Ofron alternativa të personalizuar, duke përfshirë protezat fikse dhe ato të lëvizshme.
 • Pacienteve që kanë pasuar humbje masive të dhëmbëve ofrojnë dhëmbë të kompletuar dhe të reja
 • Protezat mbi implante gjithashtu sigurojnë që struktura e dhëmbit të jetë e renditur ashtu siç duhet.
 • Eliminon problemet e buzëqeshjes dhe ankthin e pamjes estetike.
 • Gjatësitë e dhëmbëve mund të rregullohen sipas dëshirës.
 • Për shkak se përbehet nga materiale të ndryshme si porcelani me bazë metalike apo zirkoni, ai ofron një alternative të personalizuar sipas nevojave të pacientit.

Ato janë proteza  të dizajnuara sipas numrit dhe vendndodhjes së dhëmbëve të munguar, të cilat përdoren në një pozicion fikse duke ngjitur apo duke vidhosur. Këto proteza mund të jenë nga qeramika metalike ose qeramika zirkoni. Protezat fikse (veshjet) mbi implante parashikojnë zëvendësimin e një ose disa elementeve dentare ose te gjithë harkut dentar nëpërmjet vendosjes se urës në nofulle.

Protezat e lëvizshme mbi implante zëvendësojnë një pjesë ose të gjithë harkun dentar dhe mund të hiqen dhe vihen nga vet pacienti. Sidomos ne pacientët qe përdorin proteza totale, protezat e poshtme mund të zhvendosen si rezultat i resorbimit të tepërt të kockave. Duke marre parasysh efektet e saj ne goje dhe tek pjesa e faqeve mund të shkaktojnë pengesa gjatë të folurit. Në raste të tilla, fiksimi i protezës së poshtme në implantet e aplikuara ne nofullën e poshtme është një opsion qe eliminon shqetësimin e pacientit dhe i sjell rehati.

 • Protezat e lëvizshme mbi implantë duhet të hiqen së paku dy herë në ditë dhe të pastrohen po ashtu të hiqen gjatë natës.
 • Në të njëjtën kohë, perimetri i implantit dhe bashkëngjitjet po ashtu duhet të pastrohen me kujdes.
 • Gomat e protezave mund të lirohen me kalimin e kohës kur këto goma zëvendësohen me një operacion të thjeshtë, kapja kthehet në gjendjen e saj fillestare.
 • Në vitin e parë pas vendosjes së implantit, duhet të vizitoni dentistin tuaj çdo 3-6 muaj për pastrimin dhe kontrollet dentare.

Ndërtimi i dhëmbit protetik të implantit mund të zgjasë 3-6 seanca në varësi të materialit që do të përdoret në dhëmbë dhe në varësi te aplikimit të veshjes apo jo. Pas instalimit të protezës, do të kërkohen disa seanca tjera për ta përshtatur atë në gojë.

Në jetën tonë të përditshme mund të kemi raste të ndryshme ku mund të ballafaqohemi me humbjen e dhëmbëve për arsye të ndryshme dhe kjo sigurisht do të ndikonte në rritjen e cilësisë së jetës sonë.

Kushtet që mund të na bëjnë të humbim dhëmbët janë si në vijim :

 

 • Prishja e dhëmbëve që nuk është trajtuar për një kohë të gjatë
 • Trauma (aksident trafiku ,aksidentet sportive, dhunë, etj.(b)
 • Fraksione që nuk kanë rikthim
 • Humbja e kockave rreth dhëmbit për shkak të problemeve të mishrave të dhëmbëve
 • Infeksionet që nuk përmirësohen pavarësisht trajtimit të kanalit rrënjor dhe recesionit apikal.

 • Vështirësi në ushqyerje
 • Çrregullime të stomakut dhe sistemit tretës për shkak të çrregullimeve të përtypjes
 • Probleme me nyjën e nofullës
 • Vështirësi në të folurin
 • Një pamje e moshuar
 • Humbja e vetëbesimit dhe problemet psikologjike për shkak të një ndryshimi në pamje
 • Përmbysja (shtrirë në anën e saj) drejt hendekut në dhëmbë ngjitur me zonën e dhëmbit që mungon
 • Zgjatja e dhëmbit përballë dhëmbit që mungon
 • Kariesi dhe problemet e mishrave të dhëmbëve ndodhin në dhëmbë për shkak të shëndetit të dobët oral.
 • Niveli i kockave zvogëlohet në zonën e dhëmbit që mungon.