Logo Loading

Në ditët e sotme secili ka të drejtë të kërkoj një buzëqeshje perfekte. Falë vetëdijësimit të njerëzve për kujdesin shëndetësore dhe estetikën, është vënë në re edhe kujdesi dentar sikurse pesha truprore ideale apo vlerat tjerë shëndetësore pa diskriminim gjinore.  Tani, vizitat stomatologjike bëhen jo vetëm për shkak të prishjes së dhëmbëve, por gjithashtu për të pasur një buzëqeshje brilante. Me zhvillimin e metodave dhe materialeve të reja në fushën e stomatologjisë, nëpërmjet mbushjeve estetike si në dhëmbët e përparme, ashtu edhe në dhëmbët e pasme përfitohen buzëqeshjet estetike dhe natyrale.

Mbushja estetike i referohet mbushjeve të përshtatura sipas ngjyrës origjinale të dhëmbit të pacinetit, i cili vizualisht nuk mund të dallohet nga smalti natyral i dhëmbëve.

Karakterizohet me mundësinë e formësimit, ngurtësohet nën ndikimin e dritës halogjene si dhe lidhet kimikisht me dhëmbin.

 • Në riparimin e dhëmbëve të thyera dhe të prishura,
 • Në trajtimin e çrregullimeve të përhershëm të ngjyrës së dhëmbëve,
 • Në mbylljën e boshllëqeve midis dhëmbëve,
 • Aplikohet gjatë zgjatjes dhe riformësimit të dhëmbëve për të dizajnuar buzëqeshjen.

 • Meqenëse mbushjet estetike kanë të njëjtën ngjyrë sikur vetë dhëmbi nuk vërrehen nga jashtë,
 • Duken natyrale dhe estetike,
 • Mbushjet estetike aplikohen pothuajse në të gjithë grupmoshat,
 • Mbushje kompoziti dhe mbushje porcelani nuk shkaktojnë ndonjë reaksion alergjik,
 • Mbushjet estetike nuk krijojnë ndjeshmëri ndaj të nxehtit dhe të ftohtit.
 • Janë plotësisht të përshtatshme me indet e gojës.
 • Mund të përdoren me vite të tëra me të njëjtën qëndrueshmëri dhe fuksionalitet.

Mbushjet metalike (amalgam) në vitet e mëparshëm kanë qenë më të qëndrueshme dhe funksionale. Por me zhvillimin e teknologjisë mbushjet metalike janë zëvendësuar me mbushjet estetike. Mbushjet estetike duke krahasuar me mbushjet metalike; kanë material më të forte, janë më jetëgjatë, më estetik si dhe kanë një ndërtim më të shëndetshëm.

Jo, për deri sa kujdesi dentar zhvillohet në mënyrë rutinore, si dhe nuk vërrehet ndonjë prishje tek dhëmbi atëherë nuk  paraqitet nevoja për të ndërruar mbushjen estetike.

Një ndër avantazheve të mbushjes estetike vlen të përmendet edhe afati kohor të shkurtër të aplikimit. Edhe pse kohëzgjatja e procesit të mbushjes estetike, varion nga dhëmbi ku do të aplikohet si dhe nga shkalla e dëmtimit të dhëmbit, ai do të përfundon për rreth gjysëm ore.