Logo Loading

Trajtimi i rrënjëve i referohet pastrimit të nervave të infektuara të cilat gjenden në kanalet e dhëmbit, dezinfektimit të tyre si dhe mbushjes së tyre me substanca adekuate për mbushjen e rrënjëve si pasoje e thyerjeve dhe çarjeve të formuara në dhëmbë, prishjeve në dhëmbë, proceseve të gabuara të trajtimit, dëmtimit të nervave dhe enëve të gjakut për shkak të restaurimeve të gabuara.

Çdo person ka baktere në hapsirën e gojës. Bakteret duke u lidhur me lëndet ushqyese të konsumuara shkaktojnë formimin e acideve në gojën tonë. Këto acide mund të na dëmtojnë dhëmbët nese ne nuk kujdesemi për higjenën tonë orale dhe mund të shkaktojnë prishje në shtresën e sipërme të dhëmbëve. Nëse nuk trajtohen prishjet që paraqiten në shtresat e sipërme të dhëmbëve, ato mund të depërtojnë në shtresën e poshtme  të dhëmbëve (dentina). Nëse kjo prishje vazhdon të mos trajtohet atëherë mikroorganizmat  duke shkatërruar  pulpën si dhe enët e gjakut dhe nervat brenda saj mundësojnë formimin e infeksionit. Gjithashtu si rezultat i ndonjë goditje (trauma) në dhëmbë mund to dëmtohen  madje të shkëputen nervat e dhëmbit gjë që mund të rezultojë me formimin e infeksionit. Sëmundjet të tilla të dhëmbëve mund të mjekohen vetem nëpërmjet trajtimit të kanalit të rrënjeve.

  • Ndejshmëria e dhëmbit ndaj të nxehtit dhe të ftohtit,
  • Dhimbja e shfaqur pa ndonjë stimulues posaçërisht gjatë natës,
  • Dhimbja gjatë ngrënies së ushqimit,
  • Ndryshimi i ngjyrës së dhëmbit tuaj si pasojë e vdekjes së nervit,
  • Enjtje e fytyrës tuaj si rezultat i formimit të abscesit,
  • Në disa raste nevoja për trajtim zbulohet gjatë ekzaminimeve dentare dhe radiologjike edhe pa pasur asnjë simptomë.

Për shkak se gjatë trajtimit të kanalit rrënjor aplikohet anestezioni pacienti nuk do të ndjej ndonjë dhimbje.

Në varësi të gjendës së dhëmbit,  trajtimi i kanalit të rrënjëve mund të kryhet brenda një ose dy seancave. Për një dhëmb të infektuar,  mund të kërkohen disa seanca për të siguruar që infeksioni është zhdukur plotësisht. Një trajtim jo i komplikuar të kanalit të rrënjës zakonisht përfundon brenda një seancë.

Mbushja e kanalit është procedura e mbushjes së kanalit të rrënjes të pastruar. Ndërsa mbusja e dhëmbit i referohet restaurimit të pjesës së kurorës e cila është pjesa e dukshme e dhëmbit në hapsirën e gojës, sipas shkallës së dëmtimit përmes mbushjes kompozite, inlay, onlay apo kurorë.

Mund të përmenden trajtimet të pa suksesshëm të kanalit të rrënjes, nëse gjatë trajtimit ka ngelur ind nervor të pa pastruar, pastaj në ato raste kur mbushja e kanalit të rrënjes dhe mbushja e sipërme është bërë në mënyrë të pamjaftueshme me çrast mikroorganizmat kanë depërtuar nëpër kanal, apo edhe pas formimit të perforimeve ose theyerjeve gjatë trajtimit.

Norma e suksesit për trajtimet e kanalit të rrënjes të realizuara në kushte sterile dhe në mënyrë të duhur është rreth 90-95%.