Logo Loading

Rëntgeni Tomografik është një llojë të radiografisë e cila me përdorimin e rrezeve X mundëson identifikimin tre dimensionale e të dhëmbëve, dhe të nofullës.

Radiografia 3D bëhet në raste kur nevojitet analizimi i pozicionit të duhur të implantit duke vlersuar kritere si marrëdhënia ndërmjet pozicionit e dhëmballëve të pjekurësë të impaktuara në gojë në kockë dhe në rajone anatomike. Gjithashtu ndihmon në planifikimin e trajtimit të cisteve dhe patologjive tjera në nofullat dhe mundëson përcaktimin e detajizuar të të gjitha kufijve.

Kërkimet e fundit shkencore argumentojnë se rëntgeni panoramik e cila ka një përdorim mjaft të gjërë në fushën e stomatologjisë, është e pa mjaftueshme në detektimin e shumicës së sëmundjeve. Prandaj, shumë detaje që nuk mund të vërehen në rëntgenin panoramik mund të zbulohen vetëm nga tomografitë dentare 3D.

Në klinikën tonë teknologjia e skanimit Sirona Orthopos SL 3D with Cefalometry ju mundëson një diagnozë dhe plan tratimi tre dimensional të detajuar për vendosjen sidomos të iplanteve dentare. Falë teknologjisë më të fundit Galaxis të ofruar nga Sirona me anë të imazheve 3D e përcaktojmë saktësisht gjërësinë dhe densitetin e kockës të cilat nuk mund të vërehen në imazhet panoramike,vecantërisht në planifikimin e implanteve, merren rezultate shumë të këndshme. Gjithashtu me imazhet 3 dimensionale jemi në gjendje të përcaktojmë saktësisht pozicionin e strukturave anatomike të rëndësishme si nervin mandibular apo sinuset maksillare. Dimensioni i tretë mundëson ndryshimin. Mundëso ndryshimin tënd me Dentaristo.

Tema që e ngacmon mendjën e shumicës është se a do të shfaqet ndonjë dëmtim a po jo gjatë inçizimit të rëntgenit tomografik. Por gjithsesi gjatë inçizimit të çfarëdo rëntgeni dental nuk vjen në shprehje paraqitja e ndjenjes së dhembjes.

Ashtu siç është tek llojet e shumë rëntgeneve të tjerë të ndryshëm, shtatzënët duhet të shmangin edhe nga çfarëdo lloji të rëntgenëve dentare. Për këtë arsye inçizimi i rëntgenit tomografik 3D apo inçizimet të tjerë të rëntgenit duhet të bëhen në periudhën e pas lindjes. Ne ju rekomandojmë grave të cilat planifikojnë shtatzani të konsultohen me dentistin e tyre paraprakisht si dhe sipas nevojës të bëjnë inçizimin e rëntgenit panaromik për të evidentuar problemet stomatologjike para shtatzanisë.

Pacinetët tonë të cilët dëshirojnë të bëjnë inçizimin e rëntgenit panaromik, cefalometrik ose tomografinë 3D nuk kanë nevojë të bëjnë rezervim paraprake. Në klinikën tonë të gjitha llojet e rëntgeneve zgjasin afërsisht 5 minuta.

Falë teknologjisë moderne dhe aparaturave të reja është bërë të mundur që të arrihen rezultatet të mira me nivele shumë më të ulëta të rrezatimit. Rrezatimi që posedon rëntgeni digjital dentar është shumë e ulët krahas metodave tjera, meqenëse teknikat moderne kanë arritur të minimizojnë nivelet e rrezatimit. Orthopos SL është antari më i ri i familjës së incizimit tre dimensional Sirona.